Sanelma Helkearo 7.3.2023 10:07

Miksi konsultti kompuroi?

Olen viestintäkonsultti, luullakseni vieläpä melko hyvä sellainen. Hyväkin konsultti voi kuitenkin kompastua omaan erinomaisuuteensa. Minulle se on tapahtunut monta kertaa, ja nyt paljastan, mikä on yleisin syy konsultin kompurointiin.  

Konsultti kompastuu yleensä silloin, kun hän etenee eri tahdissa asiakkaan kanssa. Asiantuntijana konsultille syntyy usein nopeasti selkeä käsitys siitä, millainen asiakkaan ongelma on, ja kokemuksensa kautta hän osaa myös nopeasti arvioida, mitä tilanteessa todennäköisesti kannattaisi tehdä. Esimerkiksi pitkään kestänyt yhteistyö asiakkaan kanssa saattaa johtaa konsultin olettamaan, että tahti on jo yhteinen, ja niinpä konsultti etenee vauhdikkaasti ongelman määrittelystä ratkaisuehdotuksiin ja jopa toimenpiteisiin.  

Joskus tämä toimii, ja asiat etenevät hienosti: Asiakas on tyytyväinen saadessaan pätevää apua nopeasti, ja konsultti on onnellinen voidessaan käyttää asiantuntemustaan asiakkaan tilanteen helpottamiseksi ilman sen kummempia kommervenkkejä. Joskus käy kuitenkin niin, että konsultti ja asiakas etenevät ajattelussaan täysin eri tahdissa. Tämä on se hetki, jolloin konsultti voi päätyä rähmälleen, ellei hän pidä tuntosarviaan pystyssä.  

Ammatilliset tuntosarvet ovat konsultin tärkein työväline

Konsultin olennaisin työväline yhteisen rytmin etsimiseen ovat hänen ammatilliset tuntosarvensa. Niiden avulla hän aistii sen, mitä ei sanota ääneen, sen mikä jää piiloon pinnan alle ja rivien väliin. Usein on näet niin, että nuo sanattomat viestit ovat kaikkein tärkeimpiä, ja juuri niitä kuulostelemalla konsultti voi varmistua siitä, että sekä hän että asiakas ymmärtävät käsillä olevan haasteen samalla tavalla.  

Tuntosarvien käyttö tulee useimmille kokeneille konsulteille luonnostaan. He osaavat kuunnella, lukea ilmeitä, eleitä ja äänenpainoja sekä kysyä oikeita kysymyksiä. He osaavat hidastaa ja pysähtyä oikeisiin kohtiin ja kiihdyttää vasta sitten, kun huomaavat, että nyt ollaan samalla lähtöviivalla.

Ja juuri tuo samalle viivalle pääseminen on tärkeää. Vaikka konsultti olisi tehnyt asiakkaan kanssa yhteistyötä jo pitkään, voi aina tulla vastaan tilanne, jossa ajattelu lähteekin yllättäen liikkeelle aivan eri kohdasta. Ja erityisen suuri vaara tähän on tietenkin silloin, kun asiakassuhde on uusi.

Yhteinen ajatusmatka palauttaa tasapainon

Eritahtisen ajattelun aiheuttama kompurointi ei toki ole vain konsultin haaste. Lienemme kaikki olleet tilanteessa, jossa olemme unohtaneet huolehtia siitä, että kaikilla asianosaisilla on ennen liikkeelle lähtöä myös yhteisymmärrys määränpäästä. Silloin tarvitaan yhteinen ajatusmatka tuomaan kaikki samalle viivalle.  

Ajatusmatkassa tärkeintä on, että jokainen osanottaja saa tunteen siitä, että häntä on kuunneltu ja että hänen ajatuksensa on huomioitu. Joskus, etenkin silloin, kun käsiteltävänä on jokin kiperä asia, hyödyllistä on myös tarkastella aihetta jonkun ulkopuolisen johdolla. Ulkopuolelta tuleva objektiivinen ohjaus helpottaa mahdollisesti eripuraisenkin joukon saattamista samalle viivalle.

Ja totta on, että myös kompuroiva konsultti löytää tasapainonsa, kun muistaa, että ajatusmatka asiakkaan kanssa on aina yhteinen. Kun se on käyty, päästään samalle viivalle, josta kiihdyttämällä syntyvät parhaat tulokset.

Netprofilen konsultit ovat keskimäärin hyvin tasapainoista porukkaa, jonka tuntosarvet ovat aina sopivasti ojossa. Lähdemme mielellämme yhteiselle ajatusmatkalle myös sinun kanssasi, joten ota yhteyttä!