Christina Forsgård 25.10.2023 13:05

Geopoliittiset jännitteet ja tekoälyn eettisyys kohtasivat Varsovassa

Kansainvälinen viestintäalan toimialajärjestö ICCO järjesti lokakuun puolivälissä ajankohtaisimman ja kiinnostavimman ICCO Global Summit -tapahtuman koskaan.

Varsova oli juuri nyt oikea paikka kansainväliselle viestintäalan tapahtumalle, jossa keskityttiin geopoliittisten jännitteiden vaikutuksiin, polarisaatioon, informaatiovaikuttamiseen ja tekoälyn eettisiin periaatteisiin. Onhan Puola ollut eurooppalaisten murroskohtien ja monen inhimillisen kärsimyksen näyttämö. Maata on trampattu kalpa edellä niin idästä kuin lännestä, mutta kaupunki on aina toiveikkaasti jälleenrakennettu. Juuri nyt Venäjän julma hyökkäyssota Ukrainaan näkyy puolalaisten ja muiden eurooppalaisten arjessa ja työssä.

Summittia edeltävä ICCO:n hallituksen kokous jää myös alamme historiaan. Kokouksessa ratifioitiin viestintätoimialan eettiset periaatteet tekoälyn käytöstä. ICCO:n globaalina etiikkapuheenjohtajana johdin periaatteiden valmistelutyötä, joten myönteinen ratifiointipäätös tuntui kuin olisin siirtänyt vuoren. Kokouksessa päätettiin myös perustaa globaali eettinen neuvottelukunta, ICCO Global Ethics Board, jota puheenjohtajana lähden nyt rakentamaan eri maiden eettisten neuvottelukuntien edustajista.

Ei vain ohjeita, vaan tiedon ja vastuun kompassi: Warsaw Principles

Tekoäly on tullut jäädäkseen ja se tulee merkittävällä tavalla muuttamaan työtämme. Se on jo muuttanut työtämme, vaikka emme sitä välttämättä edes tiedosta. Generatiivisen eli luovan tekoälyn esiinmarssi ja helppo saavutettavuus avasivat tulvaportit – nyt tekoälyä ei voi enää olla huomaamatta.

Summitin lukuisista asiantuntijapuheenvuoroista tuli monin tavoin ilmi, että olemme ehdottomasti suuren muutoksen äärellä ja opimme valtavasti joka päivä. Eteemme tulee huikeita mahdollisuuksia, mutta myös täysin uusia uhkia. Tulemme kompastumaan monta kertaa ennen kuin tietämyksemme ja osaamisemme tekee meistä viisaita ja vastuullisia tekoälyn hyödyntäjiä.

Viestinnän ja markkinoinnin voima vaikuttaa on valtava. Kun tekoäly valjastetaan laajamittaisesti viestinnän ja markkinoinnin suunnittelun, tuotannon, kohdentamisen ja seurannan käyttöön, vaikuttamispyrkimysten on syytä toimia eettisesti kestävällä tavalla. Warsaw Principles -nimellä kulkevat eettiset periaatteet eivät siksi ole vain ohjeistus vaan kompassi, joka näyttää suuntaa kohti vastuullista vaikuttamisen tulevaisuutta.

Summitissa näkyi kipeästi myös se, että tekoäly mahdollistaa myös vihamielisen vaikuttamisen, valheiden ja väärennösten nopean luomisen, jakelun ja seurannan. Demokratioiden ulkopuolelta tulevien autoritääristen valtioiden sotadoktriineihin kuuluvan informaatiovaikuttamisen jäljet näkyvät demokratioiden polarisoitumisena.

Demokratian ytimeen kuuluvien poliittisten kompromissien teko ja rauhanomainen dialogi käyvät yhä vaikeammiksi. Esimerkkejä tästä on kaikkialla, myös meillä Suomessa, vaikka emme ole vielä lainkaan niin vaikeassa tilanteessa kuin moni muu maa.

Tapahtuman ravistelevimmat puheenvuorot tulivat ukrainalaisilta kollegoiltamme. Heidän silmänsä ovat täysin auki Venäjän hybridivaikuttamisen paletin eri osien tunnistamisessa. Heillä oli myös eniten rohkeutta puhua asioista niiden oikeilla nimillä. Jokainen ukrainalainen taistelee maan itsenäisyyden puolesta. Kollegamme käyttävät vaikuttamisen ammatillisia taitojaan torjuakseen venäläistä disinformaatiota ja pitääkseen muun maailman tietoisena Venäjän siviilejä kohtaan tekemistä julmuuksista.

Kansanmurha on todellisuutta vain muutamien satojen kilometrien päässä meistä. Ilmaan jäi leijumaan vastuullisuuden ja eettisyyden kannalta kaikkien olennaisin kysymys: miksi emme edelleenkään tee kaikkeamme Venäjän pysäyttämiseksi?

Miten taistelemme yhdessä valheita ja vihamielisiä vaikuttamispyrkimyksiä vastaan?

Tarvitsemme yhteistyötä ja siltojen rakennusta. Erityisesti tässä geopoliittisessa tilanteessa ja keskusteluympäristössä demokraattisten valtioiden on pystyttävä tunnistamaan demokratian ulkopuolelta soluttautuvat riidankylväjät. Tähän tarvitsemme vahvempia lihaksia ja kansainvälisiä instituutioita.

Vuodesta 2019 olen ICCO:n edustajana osallistunut Euroopan neuvoston ihmisoikeus- ja tekoälylainsäädännön valmistelutyöhön yhteistyökumppanin roolissa tarkkailijana. Yhteistyö Euroopan neuvoston kanssa on jatkuvasti laajentunut, ja ICCO on aloittamassa yhteistyötä YK:n kanssa. Kaikessa yhteistyössä meiltä kaivataan vaikuttamisen asiantuntijuutta ja syväymmärrystä suurista yhteisistä haasteista.

Kyse ei ole enää pienistä lokaaleista kampanjoista, vaan kaikkien demokratioiden, ihmisoikeuksien, oikeusvaltioperiaatteiden ja tieteeseen perustuvien tosiasioiden yhteisestä puolustamisesta. Ihmismielten myrkyttäminen, harhauttaminen ja tyhmentäminen ovat vähintäänkin yhtä suuria ja tappavia uhkia kuin aseet ja saasteet. 

Demokratioiden polarisoituminen on haaste, jota emme voi sivuuttaa

Olin todella vaikuttunut tapahtuman korkeatasoisten puhujien geopoliittisen tilanneanalyysin avoimuudesta ja rohkeudesta, jota en aikaisemmin ole nähnyt toimialamme kansainvälisissä tapahtumissa. Sanoja ei säästelty, kun puhuttiin disinformaation vastaisen taistelun kriittisyydestä.

Yhteiskuntien polarisoituminen ja jakautuminen on ehkä sittenkin suurin uhka, joka meillä on edessämme. Jakautuneina, erimielisinä ja toisiamme halveksevina emme pysty vastaamaan suuriin yhteisiin haasteisiin maapallolla. Kylvemme kurjuutta, josta hyötyvät vain maailman diktaattorit.

Summitin huolestuttavimman mutta samalla toiveikkaimman esityksen piti puolalaisen The New Community Foundationin johtaja Wawrzyniec Smoczyński aiheesta Miksi yhteiskunnat ovat yhä jakautuneempia ja mitä sille voidaan tehdä?

Polarisaatio on saanut vahvan jalansijan maailman demokratioissa ja se kasvaa. Smoczyński avasi polarisaation syitä ja merkitystä sekä populistien ja sosiaalisen median roolia. Voivatko yritykset vain katsella sivusta yhteiskuntien jakautumista?

IMG_8894 
Saimme kuulla, miten vahvasti jakautuneessa Puolassa on aloitettu toiminta, jolla yhteiskunnallista polarisaatiota pyritään aktiivisesti vähentämään ja torjumaan. Puolan kokemukset ja oivallukset olivat vaikuttavia. Asettelisin Suomessa Sitran harteille vastaavanlaisen mission käynnistämistä ennen kuin meillä yhteiskunnallisen keskustelun sävy muuttuu nykyistä aggressiivisemmaksi. Sanoilla on väliä, siksi meidän pitää yhteiskunnallisessa keskustelussa kantaa sananvastuuta ja pyrkiä ymmärryksen lisäämiseen ja kompromissien löytämiseen.

Varsovassa sukellettiin vaikuttamisen syvään päähän kaikilla ulottuvuuksilla. Selväksi tuli, että tekoälyllä on potentiaali muuttaa maailmaamme monin tavoin, mutta meidän tulee kantaa yhdessä vastuuta siitä, että muutos palvelee ihmiskuntaa pitkällä aikajänteellä. 

Warsaw Principles -periaatteet muistuttavat, että teknologian käytön ja eettisyyden on kuljettava käsi kädessä. Tiedämme, että viestintä ja kykymme tehdä yhteistyötä ovat ihmislajin menestyksen supervoimia, joita tarvitsemme inhimillisen tulevaisuuden rakentamiseen. Todetaan se kuitenkin vielä, että tekoäly on kryptoniittia demokratioille imperialististen valtioiden informaatio-operaatioiden käytössä.

Tutustu ICCO:n lehdistötiedotteeseen tekoälyn eettisen käytön periaatteista viestinnässä.