Sanelma Helkearo 21.6.2022 15:36

Puutteet strategiatyössä vaarantavat yrityksen liiketoiminnan – tämä strategisen työn taso jää usein liian vähälle huomiolle

Lähes kaikkien organisaatioiden helmasynti on katsoa asioita liian tiukasti vain omasta näkövinkkelistään. Erityisesti strategiapohdinnoille tyypillistä on jonkinasteinen sisäänpäin kääntyminen: katsokaa, tältä me näytämme, tältä me kuulostamme, tämä on meidän tarinamme! Näin me kannamme vastuuta, näin me kohtelemme henkilöstöämme! Strategisia teemoja on kiitettävä määrä, mutta näkökulmia vain yksi: me.

Strategiatyö on perinteisesti myös hierarkkista: kaiken yllä on liiketoimintastrategia, josta organisaation eri toimintojen strategiat saavat suunnan ja inspiraation tavoitella samaa maalia. Syntyy brändistrategia, viestintästrategia, markkinointistrategia, vastuullisuusstrategia ja henkilöstöstrategia. Mittava nippu strategioita ei kuitenkaan takaa, että liiketoiminta kehittyy toivottuun suuntaan. Miksi hyvältäkään kuulostavat strategiat eivät aina tuota tulosta?

Jotta kaiken strategiatyön vaikuttavuus kasvaisi, tulee organisaatioiden löytää strateginen taso, joka kuuntelee ja tarkastelee vahvemmin myös ulkopuolista maailmaa sellaisena kuin se on. Organisaatio onnistuu, kun se hahmottaa oman paikkansa maailmassa. Sen on tunnistettava suhteensa kriittisiin sidosryhmiin ja tiedostettava, miten näitä suhteita pitää kehittää kokonaisvaltaisen menestyksen takaamiseksi.

Mainestrategia on kriittinen linkki liiketoiminnan ja sidosryhmiin vaikuttamisen välillä

Mainestrategia on strategiatyön osa-alue, jonka tavoitteena on kaikkien keskeisten sidosryhmien tunnistaminen ja näiden näkökantojen, odotusten ja toiveiden sisäistäminen. Se lähtee siitä, että jokainen organisaatio on osa isompaa kokonaisuutta, koska verkostoituneessa maailmassa toimiminen edellyttää aina yhteistyötä muiden kanssa.

Mainestrategia on tilannekuvan jakamista ja ymmärtämistä sekä organisaation sisällä että sidosryhmien kesken.

Sidosryhmien kartoittaminen on mainestrategian perusta: sen avulla organisaatio tunnistaa sidosryhmät ja oppii ymmärtämään niiden erilaisia rooleja ja näkökulmia. Mainestrategiaa laatiessaan organisaatio tarkastelee positiotaan aiempaa objektiivisemmin. Tarkastelun kautta sen on mahdollista muotoilla ydinviestit, joiden avulla merkityksellinen kanssakäyminen keskeisten sidosryhmien kanssa helpottuu ja systematisoituu.

Kun mainestrategia on tehty huolellisesti – tietenkin kiinteänä osana liiketoimintastrategiaa – organisaation muut kattotasoon nojautuvat strategiat seuraavat luontevasti perässä. Lopputuloksena syntyy liiketoimintaa tukevaa tekemistä, joka huomioi aidosti myös ne sidosryhmät, joiden luottamuksen varassa liiketoiminta pohjimmiltaan on.

Screenshot 2022-06-28 at 13.30.34 (2)

Maine ja luottamus, paita ja peppu

Arvoon arvaamattomaan mainestrategia nousee erityisesti kriisitilanteissa. Silloin organisaation maine on vaarassa saada kolauksen. Maineen vaarantuminen on pahimmillaan uhka koko liiketoiminnan jatkumiselle.

Kriisinhallinnassa toimiva mainestrategia onkin yksi tärkeimmistä työkaluista. Mitä enemmän riskejä yritys ottaa liiketoiminnassa, sitä kriittisempi mainestrategia on.

Yllättävät tilanteet tuovat esiin sen, miten hauras organisaation maine lopulta on, ja miten tärkeää on säilyttää sidosryhmien luottamus kriisin keskellä. Selviääkö Nokian Renkaat mainetappiosta, joka syntyi, kun se päätti jatkaa tuotantoa Venäjällä Ukrainan sodasta huolimatta? Entä kuinka pysyvän kolauksen Ilmarinen sai jouduttuaan keskelle irtisanomiskohua?

Mutta kun pohdinnat on tehty huolella, organisaatiolla on kirkkaana mielessään, kenen luottamuksen varassa sen liiketoiminta loppukädessä on. Hyvä mainestrategiatyö on ennakoivaa kriisinhallintaa. Sen avulla organisaatio huomioi sidosryhmänsä ja kasvattaa luottamuspääomaa, jota kriisin keskellä tarvitaan.

Netprofilella on suuri tavoite: haluamme viedä strategisen viestinnän ja monialaisen ajattelun asiakkaittemme liikkeenjohdon ytimeen. Olemme olleet mukana laatimassa mainestrategiaa lukuisille yrityksille ja päässeet todistamaan niiden toimivuutta kriisitilanteissa. Jos haluat ottaa strategisen maineenhallinnan haltuun kanssamme, älä epäröi olla yhteydessä! sanelma@netprofile.fi tai LinkedIn @sanelma.