Marja Sänkiaho 27.7.2021 10:28

Kuva ois kiva - Miksi visuaalisuus on niin tärkeää

Visuaalisuuden merkitys viestinnässä on kasvanut jo pitkään, ja siitä on tullut osa viestijän arkipäivää. Oli kyse sitten sosiaalisen median kautta tapahtuvasta viestinnästä tai esimerkiksi painetuista esitteistä tai oppaista, tiedon esittäminen visuaalisessa muodossa helpottaa sen ymmärrettävyyttä ja luettavuutta.

Infografiikka_blogi-1Kuvilla kerrot, mitä teet ja sanoilla taas selität miksi. Huolellisesti tehdyt kuvavalinnat ja laadukkaat tiedon visualisoinnit, kuten infografiikat, tukevat viestisisältöä ja auttavat hahmottamaan, missä viestissä on kyse. Kuvat ja grafiikka ovat erinomaisia tapoja selittää ja tiivistää suuria tietomääriä yksinkertaisiksi kokonaisuuksiksi. Kuvassa kaikki on heti esillä, minkä ansiosta sisällön tajuaa nopeasti.

Laadukkaat visuaaliset materiaalit, jotka ovat yrityksen näköisiä, kasvattavat asiakkaiden silmissä yrityksen luotettavuutta. Visuaalisten elementtien yhtenäisyys ja johdonmukaisuus tekevät yrityksen brändistä tunnistettavan ja auttavat erottautumaan kilpailijoista. Visuaalisuus tukee ja vahvistaa näin ollen myös yrityksen brändiä.

Visuaalinen sisältö on varsin tehokas tapa saada viesti perille etenkin sosiaalisessa mediassa. Sosiaalisen median kulutus on nopeatahtista sisällön selailua, jolloin mediavirrasta ja sen valtavasta kuvatulvasta pitää erottua ja saada käyttäjä pysähtymään hetkessä. On siis erityisen tärkeää herättää käyttäjän huomio nopeasti ja tehokkaasti.

Onnistuneet kuvavalinnat ja visualisoinnit herättävät mielenkiinnon ja pysäyttävät käyttäjän tutkimaan, mitä juuri tässä julkaisussa halutaan sanoa ja onko siinä hyödyllistä tietoa. Hyvin toteutetut ja tyylikkäät visuaaliset elementit saavat myös käyttäjät jakamaan niitä sosiaalisessa mediassa herkemmin, mikä taas kasvattaa yrityksen näkyvyyttä.

Hyvä visuaalisuus ei synny vahingossa, vaan viestiä palveleva toteutus vaatii ajatustyötä ja suunnittelemista. Esimerkiksi datan pohjalta toteutettava selkeä infografiikka ei synny nappia painamalla Excelissä. On pohdittava muun muassa, missä kuva julkaistaan, ja mikä on tällöin paras tiedostomuoto, halutaanko kuvaa tai sen osia käyttää mahdollisesti jatkossa jossain muualla ja kuinka siitä saadaan yrityksen ilmeen mukainen.

kuva_kuva_valintaVisuaalinen viestintä on läsnä koko ajan ympärillämme vaikkemme sitä edes välttämättä tiedosta. Ammattitaitoisen suunnittelijan käsissä syntyy kuvallista viestintää, joka tavoittaa kohdeyleisön, toimii tunteisiin vetoajana, muokkaa mielikuvia toivotulla tavalla sekä auttaa myös tilanteissa, joissa sanoja ei käytetä.

Huomion suuntaaminen visuaalisin keinoin on siis erinomainen työkalu eri viestinnän osa-alueissa. Voisimmeko olla avuksi yrityksesi visuaalisten materiaalien tuotannossa?

Ota yhteyttä!