Joni Svärd 14.6.2024 9:54

Älä pelkää erottua: Oppeja Shift-bisnesfestareilta

Osallistuin toukokuun lopussa Turussa järjestettyyn Shift-bisnesfestivaaliin, mikä solahti hienosti osaksi jatkuvaa ammatillista kehittymistäni Netprofile Grow -ohjelman mukaisesti. Se velvoittaa jokaisen netprofilelaisen hankkimaan vuosittain lisää oppia itse valitsemastaan aiheesta. 

Jäykistelyseminaarien vastakohdaksi luodun Shiftin teemana oli tänä vuonna menestys, johtajuus, innovaatiot ja riskienhallinta. Tapahtuma tarjosi kiehtovia näkökulmia ja konkreettisia työkaluja teknologia-alojen yrityksille, jotka tähtäävät globaaleille markkinoille. Tässä blogissa jaan kolme keskeistä oivallusta, jotka jäivät mieleeni festivaalilta. 

1. Rohkeus ja lokalisointi ovat avaimia kansainvälisille markkinoille

 Shiftissä korostettiin usean puhujan voimin rohkeuden merkitystä kansainvälisessä liiketoiminnassa. Yritysten ei pidä pelätä tuoda persoonaa esiin tai tyytyä "riittävän hyvään". Persoonista ja ylipäätään rekrytoinnista moni muistutti diversiteetin merkityksestä eteenpäin vievänä voimana. Tai kuten David Rowan sen kiteytti: ”Hire pirates”. 

Tuotekehityksessä ja etenkin sen markkinointiviesteissä lokalisointi on äärimmäisen tärkeää. Vaikka tuote olisi globaali, on sen puhuteltava paikallisia asiakkaita heidän omilla ehdoillaan. 

2. Suojaa innovaatiot ja usko omaan tekemiseen 

Crush Movementin Anna Pyykön moderoimassa keskustelussa Fadumo Ali Hoiwa Oy:ltä ja Heli Kurjanen Lunettelta antoivat erinomaisia esimerkkejä, miksi innovaatiokulttuurin ylläpitäminen on olennaista yrityksen elossa pysymiseksi, ja miksi se vaatii suunnitelmallisuutta. 

Yrittäjien on tärkeää uskoa omaan yritykseensä ja sen tuotteisiin, ja samalla tulee suojata ideansa, kuten brändit ja patentit. Tämä yhdistelmä luo pohjan, jolla yritys voi kasvaa ja menestyä. 

3. Valmistaudu epävarmuuteen ja hyödynnä ekosysteemien voimaa 

Saku Tuominen muistutti, että elämä on arvaamatonta, ja näissä hetkissä piilee mahdollisuuksia. Yrittäjien tulee oppia sietämään epävarmuutta ja nähdä se mahdollisuutena. Lisäksi kyky tehdä yhteistyötä ja hyödyntää muiden tietoja ja taitoja on kullan arvoista.  

Monen organisaation epävarmuuden hallinnan työkalupakkiin sopisi hallitusammattilaisen Panu Routilan korostama skenaariotekniikka. Siinä pohditaan parhaalla mahdollisella tietämyksellä kolme erilaista maailmankuvaa ja triggerit, jotka niihin johtavat. Sen jälkeen yrityksen johdon tehtävä on varmistaa, että oma toiminta pärjää niissä kaikissa.  

Kaiken toiminnan läpäisee nykypäivänä kyberturvallisuus, josta Turun AMK:n kyberturvallisuuden lehtori Pia Satopää antoi yleisön hiljentäviä esimerkkejä. Käytännössä kaikki (99 %) hyökkäykset vaativat inhimillisen virheen ja 95 prosentissa tapauksista inhimillinen virhe teki hyökkäyksen mahdolliseksi. Kerroksellinen pääsynhallinta voisi olla ratkaisu, jotta saadaan vain vähän tietoja yhdellä murtautumisella. Tämä olisi suojannut myös Helsingin kaupunkia laajalta tietovuodolta.  

Shift tarjosi useita kiinnostavia keskusteluita ja tukun uusia kontakteja verkostoni laajentamiseen. Ja tietysti erinomaisen kuplivat afterpartyt! Kiitos Shift ja kaikki puhujat inspiroivista näkökulmista!