Netprofile 29.5.2020 16:14

VMwaren tutkimus: 59 % IT-päättäjistä pitää vaikeana kattavan näkymän saamista omiin tietoverkkoihin


  • Suomalaisista IT-päättäjistä 75 % kokee vaikeaksi saada tietoturvan kannalta välttämättömän näkyvyyden yrityksen omiin tietoverkkoihin.
  • Maailmanlaajuinen kyselytutkimus nostaa ongelmien osasyyksi IT-osastojen ja tietoturvaosastojen väliset jännitteet, kuten poikkeavat uranäkymät ja prioriteetit. Myös ankara osaajapula aiheuttaa vaikeuksia.
  • Enemmistö haluaa siirtyä IT- ja tietoturvaosaston yhteisen vastuun malliin ja luoda yhtenäisen strategian suojatakseen liiketoimintaa uhkilta nykyistä paremmin.

VMwaren tutkimusyhtiö Forresterilla teettämä laaja kyselytutkimus kertoo, että IT-päättäjät Suomessa ja maailmassa pitävät suurena huolenaiheena puutteellista näkyvyyttä omiin tietoverkkoihinsa. Suomessa 75 prosenttia vastaajista pitää kattavan näkyvyyden aikaansaamista hyvin vaikeana tai äärimmäisen vaikeana (maailma 59 %).

“Yritykset ja niiden käyttämät sovellukset ovat riippuvaisia verkkojen turvallisuudesta, kun sovellusten data liikkuu päätelaitteiden, datakeskuksen ja pilven välillä. Siksi verkkoon pitäisi suhtautua strategisena välineenä, eikä pelkkänä datan putkistona. Tietoturvan kannalta näkyvyys omiin verkkoihin on välttämätöntä”, sanoo Suomen VMwaren johtava asiantuntija Santeri Stolt.

“Näkyvyyden vaatimuksen voi täyttää vain, jos verkko toimitetaan ohjelmistopohjaisesti tuotettuna eli virtualisoituna. Tämä tarjoaa sovelluksille ja datalle yhdenmukaisen ja turvallisen verkkoyhteysmuodon kaikkialla – kaikissa pilvissä, konesaleissa ja verkon reunoilla. Lisäksi tarvitaan yhtenäinen, yhteistyöhön perustuva lähestymistapa organisaation sisällä”, Stolt jatkaa.

Ongelmana kuilu IT-osaston ja tietoturvaosaston välillä

Tuore tutkimus käsittelee laajasti organisaatioiden IT- ja tietoturvaosastojen tai -tiimien yhteistyötä, sen laatua ja kehittymistä. Vastaajat tunnistavat, että yhtenäisempi toiminta sekä jaettu vastuu parantaisi näkyvyyttä verkkoon. Sen tiellä on kuitenkin enemmistön mielestä useita esteitä.

Kuilua ihmisten välille aiheuttavat IT-osaston ja tietoturvaosaston ristiriitaiset prioriteetit, poikkeava palkkataso ja uranäkymät. Suomessa 88 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että näillä eroilla on merkittävä tai erittäin merkittävä vaikutus yhteistyöhön (maailma 76 %). Kaikkien vastaajien mukaan IT-tiimien ensisijainen tavoite on tehokkuus (51 %), kun taas turvallisuustiimit keskittyvät tietoturvatapahtumien ratkaisemiseen (49 %). Suomessa 88 prosentin mielestä keskinäiset suhteet eivät ole tähän asti olleet positiivisia (maailma 83 %).

Kaikista vastaajista 46 prosenttia tunnustaa, että yhtenäinen IT- ja tietoturvastrategia ja jaetun vastuun malli auttaisivat vähentämään tietoturvahäiriöitä ja tunnistamaan uhat nopeammin. Yli puolet organisaatioista haluaakin siirtyä seuraavien 3–5 vuoden aikana malliin, jossa vastuu tietoturva-arkkitehtuurista (58 %), pilven turvallisuudesta (42 %) ja uhkien metsästyksestä (51 %) on yhteinen ja jaettu IT:n ja tietoturvaosastojen kesken.

Ongelmia ruokkii myös ankara pula pätevistä tietoturva-ammattilaisista. Suomessa peräti 91 prosenttia pitää erittäin tai äärimmäisen vaikeana löytää tarvittavia tietoturvan osaajia (maailma 81 %). 72 prosenttia pyrkii houkuttelemaan osaajia nostamalla palkkatasoa (73 %). 60 prosenttia paikkaa osaajavajetta kolmannen osapuolen avulla (56 %).

Suomessa vastaajista 84 prosenttia pitää tietoturvauhkia ja -riskejä liiketoiminnalle joko erittäin tärkeinä tai kriittisinä (maailma 78 %). Uhkien ja riskien arviointi tuottaa 75 prosentin mielestä suuria vaikeuksia  (60 %).

VMwaren Forresterilla teettämään kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 1451 IT-päättäjää 26 maassa Euroopassa, Amerikassa, Aasiassa, Oseaniassa ja Afrikassa. Suomesta mukana oli 32 vastaajaa yli 500 hengen organisaatioista.

 

Lisätietoja medialle:

Ari Saarelainen
Netprofile Finland
ari@netprofile.fi
040 513 8605