Netprofile 26.6.2024 10:30

Visma Amili ja Yrityskummit auttavat maksuvaikeuksissa olevia yrityksiä ja edistävät avointa rahapuhetta

Luotonhallintapalveluita tarjoava Visma Amili sekä yrittäjiä valtakunnallisesti tukeva Suomen Yrityskummit ry käynnistävät yhteistyön tavoitteenaan auttaa suomalaisia yrityksiä liiketoiminnan kehittämisessä. 

Konkurssien määrä Suomessa oli viime vuonna ennätysmäinen, ja kehitys on jatkunut samansuuntaisena myös tänä vuonna. Visman ja Yrityskummien välinen yhteistyö tuo helpotusta yritysten arkeen. 

Kesäkuun alusta alkaen kaikkiin Visma Amililta lähteviin muistutus- ja perintäkirjeisiin lisätään tieto yrityskummitoiminnasta, pyrkimyksenä ohjata yrityksiä hakeutumaan Yrityskummien ilmaisen mentoroinnin piiriin. Lisäksi asiaspalvelijoita on koulutettu kertomaan palvelusta erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa.

EU-direktiivi ohjaa konkursseja ennaltaehkäisevään toimintaan

Sekä Visma Amilin että Yrityskummien toimintaa ohjaa vuonna 2019 annettu EU-direktiivi uudelleenjärjestelystä ja maksukyvyttömyydestä: yritysten tueksi halutaan tarjota toistaiseksi vapaaehtoisen soveltamisen piirissä oleva varhaisvaroitusväline (early warning system). Olennaista on näyttää suuntaa ja tehdä toimenpiteitä jo nyt, vaikka kansallinen lainsäädäntö ei varhaista varoittamista edellytäkään.

Asia on tärkeä, sillä mitä varhaisemmassa vaiheessa yritys havaitsee olevansa taloudellisissa vaikeuksissa ja ryhtyy tarvittaviin toimiin, sitä todennäköisemmin uhkaava maksukyvyttömyys voidaan välttää. 

”Auttamisen mahdollisuudet ovat parhaat, kun apua haetaan ajoissa. Silloin pelivaraa vielä on. Ja vaikka liiketoiminta ei lopulta enää olisikaan pelastettavissa,voi yrittäjälle olla apua Yrityskummien tarjoamasta maksuttomasta mentoroinnista”, arvelee Yrityskummien hallituksen jäsen Jussi Peltonen.

Vaikka mentoroitavien yritysten lukumäärä on ollut viime aikoina jatkuvassa kasvussa, uusille asiakkaille on vielä tilaa. Yrityskummien haaveena on, että Suomessa päästäisiin Hollannin malliin, missä paikallisten yrityskummien palveluja on nostettu yrittäjien tietoisuuteen yhdessä maan hallituksen, yritysten ja kuntien kanssa toteutetulla kansallisella kampanjalla.

Avoin ja rehellinen rahapuhe on reaalimaailman vastuullisuutta

Visma Amili haluaa edistää Yrityskummien kanssa rehellistä ja avointa rahapuhetta Suomessa.

“Haluamme lisätä suomalaisten yrittäjien hyvinvointia. Pyrimme tukemaan heitä niin, että he rohkenisivat ottaa vaikeitakin taloudellisia asioita käsittelyyn”, kertoo Vesa Laurila, Visma Amilin kaupallisten toimintojen johtaja.

Laurilan mukaan avoin puhe rahasta, saatavienhallinnasta ja taloudellisista vaikeuksista on välillä vaikeaa myös alan ammattilaisille. 

“Kun haastattelimme tilitoimistojen kirjanpitäjiä, kävi ilmi, että jopa heidän on välillä vaikeaa puhua maksuvaikeuksista asiakkaittensa kanssa. Haluamme luoda kulttuuria, jossa rahasta puhuminen avoimesti ja rehellisesti on paitsi sallittua, myös toivottavaa”, Laurila sanoo.

Myös Yrityskummien kokemuksen mukaan moni suomalainen yrittäjä haluaa selvitä viimeiseen asti omillaan. Talousvaikeuksia hävetään, ja hankaluuksista puhutaan korkeintaan puolisolle. Se tekee auttamisesta vaikeaa.

Tukea on tarjolla myös kasvuvaiheeseen

Helpompaa auttaminen on silloin, kun yritys ei ole kriisissä. Yrityskummit tarjoavatkin yrityksille sparrailuapua myös esimerkiksi myynnin ja markkinoinnin toimintoihin sekä liiketoiminnan laajentamiseen. Yli puolet Yrityskummien asiakkaista hakevat apua juuri kasvuvaiheeseen.
Visma Amili tukee myös tätä mentorointipolkua. Yrityskummien tarjoamasta avusta kerrotaan esimerkiksi uutiskirjeessä, joka saavuttaa nekin asiakkaat, joilla ei ole maksuvaikeuksia.

”Meitä yhdistää halu auttaa suomalaisia yrittäjiä onnistumaan liiketoimintansa kehittämisessä, oli kyse sitten haastavan taloudellisen tilanteen selättämisestä tai uusiin kasvumahdollisuuksiin tarttumisesta”, Jussi Peltonen tiivistää.

Lue lisää: amili.fi/yrityskummit

Lisätiedot:

Vesa Laurila, kaupallisten toimintojen johtaja, Visma Amili Oy, vesa.laurila@visma.com
Jussi Peltonen, hallituksen jäsen, Suomen Yrityskummit ry, jussi.peltonen@outlook.comVisma Amili Oy

Visma Amili tarjoaa vaivattomia luotonhallintapalveluita ja parantaa siten yritysten maksuvalmiutta. Asiakkaita palvellaan kokonaisvaltaisesti, ei vain perinnällä, vaan huolehtimalla koko saatavienhallinnan kokonaisuudesta.
amili.fi

Suomen Yrityskummit ry

Suomen Yrityskummit ry on valtakunnallinen yli tuhannen yrityskummin muodostama henkilöyhdistys, jonka tavoitteena on auttaa suomalaisia mikro- ja pienyrittäjiä onnistumaan liiketoimintansa kehittämisessä. Yrityskummit ovat mukana paitsi auttamassa yksittäisiä yrityksiä, myös edistämässä yleistä taloudellista toimeliaisuutta ja siten tukemassa uusien työpaikkojen syntymistä maahamme.
yrityskummit.fi

Visma

Visma on johtava liiketoimintakriittisten pilviohjelmistojen toimittaja, jonka liikevaihto oli 2,4 miljardia euroa vuonna 2023. Vismalla on yli 15 000 työntekijää ja 1,8 miljoonaa asiakasta Euroopassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Rakennamme toimivampaa yhteiskuntaa yksinkertaistamalla ja automatisoimalla kaikenkokoisten yritysten ja organisaatioiden työtä. Suomessa 1400 Visman asiantuntijaa auttaa asiakkaita sujuvoittamaan liiketoimintaansa. visma.fi