Netprofile 2.7.2019 13:02

Tutkimus: Vain joka neljäs luottaa yrityksensä tietoturvaan

Vain joka neljäs (25 %) yritysjohtaja luottaa yrityksensä tämänhetkiseen kyberturvaan. Asia selviää tuoreesta tutkimuksesta, jonka on teettänyt ohjelmistoyhtiö VMware yhteistyössä Forbes Insights -tutkimusyhtiön kanssa. Tutkimus tehtiin EMEA-alueella, ja siihen vastasi 650 yritystä. Myös Suomi oli tutkimuksessa mukana.

Yli kolme neljäsosaa (78 %) suomalaisista yritysjohtajista ja IT-tietoturva-asiantuntijoista oli sitä mieltä, että heidän organisaationsa turvaratkaisut ovat vanhentuneita. Kuitenkin 30 % kertoi hankkineensa myös uusia turvatyökaluja viimeksi kuluneen vuoden aikana.

Vajaa viidennes suomalaisista vastaajista (17 %) suunnitteli investoivansa enemmän hyökkäysten havaitsemiseen. Tämä on selvästi pienempi määrä kuin EMEA-alueella keskimäärin (54 %).

Turvaongelmiin reagoidaan varsin hitaasti. Suomessa 37 % VMwaren tutkimukseen vastanneista tietoturva-asiantuntijoista sanoi, että voi kestää jopa viikon, ennen kuin ongelmaan reagoidaan.

Yritykset näyttävät jääneen kiinni rutiiniin, jossa kyberturvakriiseistä pyritään selviämään investoimalla lisää rahaa tuotteisiin: peräti 87 % vastaajista kertoi hankkivansa tai ottavansa käyttöön uusia turvatuotteita seuraavien kolmen vuoden aikana.

”Nykyaikana tietoturva edellyttää investointien painopisteen siirtämistä tietomurtojen ehkäisystä siihen, että tietoturva on sisäänrakennettuna sovelluksissa, verkossa ja kaikissa paikoissa, joissa data kulkee. Murrot ovat väistämättömiä. Ratkaisevaa on se, kuinka nopeasti ja tehokkaasti niiden vaikutukset voidaan minimoida”, sanoo VMwaren EMEA-alueen ohjelmisto-ohjattujen datakeskusratkaisujen johtaja Sylvain Cazard.

Yritykset vaikuttavat menettävän luottamustaan kyberhygieniaansa. Vain joka viides (20 %) luotti erittäin paljon pilviratkaisujensa tietoturvaan. Yrityksen työntekijöiden valmiuksiin selvitä tietoturvaongelmista luotti Suomessa joka kolmas (33 %), mikä on puolestaan selvästi EMEA-alueen keskiarvoa (18 %) enemmän.

Yritysjohdon ja tietoturva-asiantuntijoiden yhteispelissä on myös parantamisen varaa. Vain 27 % IT-tiimeistä oli sitä mieltä, että yritysjohto on erittäin yhteistyökykyinen kyberturvaan liittyvissä asioissa.