Netprofile 11.2.2020 17:43

Tietoturvayhtiö Sophos: Suomessa toimivat organisaatiot joutuvat toistuvasti kyberhyökkäysten uhriksi

  • * Kyselytutkimuksen mukaan valtaosa Suomessa toimivista organisaatioista on joutunut useiden kyberhyökkäysten uhriksi viimeksi kuluneen vuoden kuluessa
    * Hyökkäyksissä ja tietoturvassa on selviä eroja verrattuna muihin Pohjoismaihin
    * Suomessa kolmasosa hyökkäyksistä on alkanut USB-muisteista ja neljäsosa hyökkäyksistä paljastui mobiililaitteilla – selvästi useammin kuin muissa Pohjoismaissa

TIEDOTUSVÄLINEILLE 11.2.2020

Huolimatta ajantasaisena pidetystä tietoturvasta peräti yhdeksän kymmenestä pohjoismaisesta organisaatiosta on joutunut ainakin yhden tietoturvahyökkäyksen uhriksi viimeksi kuluneen vuoden aikana. Kaksi kolmasosaa IT-päättäjistä uskoo, että tietoturvauhkat yleistyvät edelleen ja että investointeja tietoturvaan on lisättävä. Tiedot ilmenevät tietoturvayhtiö Sophoksen teettämästä kyselytutkimuksesta, johon vastasi yhteensä 328 IT-päättäjää kolmessa Pohjoismaassa. Vastaajista Suomesta oli 52, Ruotsista 153 ja Tanskasta 123.

”Tämä selvitys vahvistaa, että tietoturvasta on tullut monessa tapauksessa erittäin haastava kokonaisuus. Organisaatioiden käytössä olevat resurssit eivät valitettavasti useimmiten vastaa uhkakuvaa. Haasteista selviäminen vaatii lisää automaatiota ja nykyaikaista teknologiaa. Niiden avulla voimme tunnistaa ja ehkäistä hyökkäykset jo ennen kuin ne saavat jalansijaa”, sanoo Sophoksen Suomen toiminnoista vastaava Jaska Rantala.

Kyselytutkimukseen Suomessa vastanneista organisaatioista 71 prosenttia oli joutunut ainakin kolmen tietoturvahyökkäysten uhriksi viimeksi kuluneen vuoden aikana. Suomalaisista vastaajista 58 prosenttia arvioi, että merkittävin tietoturvatarpeita lisäävä tekijä on liikkuvan työn ja etätyön kasvu. Osuus oli muita Pohjoismaita suurempi (Ruotsi 50 %, Tanska 39 %). Suomi erottui myös suurimmalla halulla ostaa IT:tä ja tietoturvaa palveluna: 46 prosenttia vastaajista arveli ulkoistettujen palvelun ostojen kasvavan (Ruotsi 31 %, Tanska 41 %).

Osaajapula on suurin yksittäinen tietoturvahaaste

Kaikkia Pohjoismaita yhdistävä ongelma on tietoturvaosaajien puute. Seitsemän kymmenestä organisaatiosta pitää osaajien rekrytointia ja heistä kiinni pitämistä merkittävänä haasteena tietoturvalle. Suomalaiset vastaajat olivat yleisimmin sitä mieltä, että tietoturvan suurin yksittäinen haaste on pula asiantuntijoista (Suomessa 33 %, Ruotsissa 24%). Asiaa myös ratkotaan: Suomessa 38 % organisaatioista on muuttanut rekrytointistrategiaansa koko organisaation tietoturvan parantamiseksi, kun vastaava osuus esimerkiksi Ruotsissa oli 31 %.

”Osaajapulasta ja uhkista selvitäkseen organisaatiot tarvitsevat moderneja pilvipohjaisia tietoturvaratkaisuja, jotka eivät vaadi toimiakseen merkittäviä henkilöstöresursseja. Lisäksi kaivataan asiantuntevia kumppaneita huolehtimaan ratkaisujen oikeaoppisesta käyttöönotosta ja operoinnista. Näiden kahden yhdistelmä mahdollistaa parhaan mahdollisen suojan”, Jaska Rantala Sophokselta sanoo.

”Sophoksen tekoälyä hyödyntävän seuraavan sukupolven päätelaitteiden suojausratkaisun Intercept X:n kysyntä on selvässä kasvussa. Merkittävä syy kehityksen taustalla on ratkaisun tarjoama korkeatasoinen suojaus yhdistettynä helppoon operointiin. Nämä ominaisuudet samassa paketissa vastaavat erittäin hyvin yritysten akuutteihin tietoturvahaasteisiin”, Rantala sanoo.

Lisää tietoja tutkimuksesta

  • * Suomessa tavallisin hyökkäysten alkuperä on USB-muisti tai muu ulkoinen väline: Suomi 33 %, Ruotsi 13 %, Tanska 15 %.
  • * Eniten aihetta huoleen aiheuttavat kohdennetut lunnastroijalaiset: Suomi 35 %, Ruotsi 30 %, Tanska 33 %.
  • * Datan menetys on hyökkäysten pelottavin vaikutus: Suomi ja Tanska 38 %, Ruotsi 44 %.

Kyselyn toteutti Sophoksen toimeksiannosta Sapio Research lokakuussa 2019. Vastaajat edustivat vähintään 150 työntekijän organisaatioita eri toimialoilla. Suomalaisista vastaajista 52 % oli julkishallinnosta ja loput yksityiseltä sektorilta eri toimialoilta, kuten teknologia, terveydenhuolto, maatalous, rakentaminen ja markkinointi.

Lisätietoja medialle:

Sophos, Suomen toiminnot
Jaska Rantala
+358 50 3434 788
jaska.rantala@sophos.com

Netprofile Finland
Ari Saarelainen
+358 40 513 8605
ari@netprofile.fi