Netprofile 29.6.2022 12:49

Swappie selvitti: Suomalaiset ostavat puhelimensa yhä innokkaammin netistä, mutta lykkäävät käytetyn laitteensa jälleenmyyntiä

Swappie teki selvityksen suomalaisten kulutusasenteista älypuhelinten ostamiseen ja myymiseen liittyen. Lähes 80 prosenttia vastaajista harkitsee puhelimen ostamista verkosta, ja noin joka viides ei aio myydä vanhaa älypuhelintaan eteenpäin.

Käytettyjen ja kunnostettujen puhelinten markkinaosuus myydyistä puhelimista on tasaisessa kasvussa, ja seuraavan viiden vuoden aikana niiden myynnissä odotetaan yli 10 prosentin vuotuista kasvuvauhtia. Suomalaisen iPhone-puhelimia ostavan, kunnostavan ja myyvän Swappien tavoite on tehdä kunnostetuista älypuhelimista yhä halutumpia ja edullisempia. Yritys teki selvityksen suomalaisten ajatuksista uusiin ja kunnostettuihin älypuhelimiin liittyen.

Suomalaisille laatu ja hinta tärkeimmät syyt ostaa kunnostettu puhelin – vastuullisuus sivuroolissa

Swappien teettämä ja Kantarin toteuttama kuluttajatutkimus* osoittaa, että verkko-ostamisen suosio yltää älypuhelimiin: 78 prosenttia vastaajista harkitsee älypuhelimensa ostamista verkosta. Innokkaimmin verkko-ostoksiin suhtautuvat 35–44-vuotiaat, joista jopa 87 prosenttia kertoo harkitsevansa puhelimen ostamista verkosta ja vähiten innokkkaasti yli 55-vuotiaat, joista samaa harkitsee 62 prosenttia. Alueellisesti erityisesti Etelä-Savossa (89 %), Kanta- Hämeessä (86 %) ja Kymenlaaksossa (83 %) ollaan valmiita ostamaan puhelin netistä.

Kun vastaajilta kysyttiin kunnostetun älypuhelimen ostopäätökseen vaikuttavista tekijöistä, yli puolet mainitsi edullisemman hinnan vastaavaan uuteen puhelimeen verrattuna. Tämä oli kyselyn mukaan tärkein ostopäätökseen vaikuttava tekijä. Toiseksi ja kolmanneksi tärkeimmiksi tekijöiksi nousivat tiedot siitä, että kunnostetun puhelimen laatu ja akun kunto vastaavat tasoltaan uutta puhelinta. Suomalaiset vaikuttavat olevan laatutietoisimpia muihin pohjoismaalaisiin vertailtaessa: kunnostetun puhelimen laatu kiinnosti selvästi vähemmän Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa.

Suomalaiset ovat tietoisia kunnostetun puhelimen pienemmistä ympäristövaikutuksista uuteen puhelimeen verrattuna ja lähes joka neljäs (23 %) vastaaja kertoi sen olevan tärkeä kriteeri puhelimen ostossa. Muissa pohjoismaissa ollaan kuitenkin ympäristötietoisempia kuin Suomessa: Ruotsissa 28 %, Norjassa 30 % ja Tanskassa 31 % kertoi kestävyyden olevan tärkeimpien syiden joukossa kunnostetun älypuhelimen valinnassa.

Vanhat puhelimet jäävät myymättä kaikissa Pohjoismaissa huolimatta siitä, toimivatko ne vai eivät

Vaikka monet ovat valmiita ostamaan älypuhelimensa netistä, oman vanhan puhelimen myymistä emmitään tai lykätään. Suomalaisista puolet (49 %) kertoo olevansa valmiita jälleenmyymään puhelimensa verkossa tai kivijalkaliikkeessä, mutta melkein joka viides (18 %) ei ole kiinnostunut vanhan älypuhelimensa myymisestä ollenkaan. Vain reilu kolmannes (39 %) vastanneista kertoi myyneensä tai kierrättäneensä edellisen älypuhelimensa, ja 62 prosenttia vastaajista kertoo pitäneensä vanhan puhelimensa itsellään siitä huolimatta, toimiiko se moitteettomasti (34 %) vai ei (28 %). Luvut ovat samankaltaiset muissa Pohjoismaissa: Norjassa niin ikään 62 prosenttia, Tanskassa 64 prosenttia ja Ruotsissa jopa 66 prosenttia vastaajista piti edellisen älypuhelimensa itsellään sen jälleenmyymisen sijaan.

Suomalaiset ovat kuitenkin muita pohjoismaalaisia innokkaampia älypuhelinten kierrättäjiä. 20 prosenttia vastaajista kertoo kierrättäneensä aiemman älypuhelimensa, kun vastaava luku oli Tanskassa 14 prosenttia, Ruotsissa 16 prosenttia ja Norjassa 17 prosenttia.

“Swappien tarkoitus on antaa jokaiselle mahdollisuus päivittää puhelimensa niin, että se säästää sekä luontoa että rahaa. Suomessa kuluttajat ovat tietoisia kiertotalouden hyödyistä, ja moni harkitsee puhelimensa ostamista kunnostettuna. Käytettyjen puhelinten kiertoon saamisessa on kuitenkin haasteita, ja tähän voimme Swappiella panostaa yhä määrätietoisemmin”, Swappie Suomen maajohtaja Minttu Rautiainen sanoo.

Lisätiedot:

Swappie

Minttu Rautiainen


Country Manager, Finland


minttu@swappie.com


puh. 040 662 4562

 

*Kuluttajatutkimuksesta

Tutkimus toteutettiin internet-kyselynä maalis-huhtikuun 2022 aikana neljässätoista Euroopan maassa, joissa Swappiella on liiketoimintaa. Kysely sisälsi 48 kysymystä kuluttajien tottumuksista ja asenteista älypuhelinten ostamiseen ja myymiseen liittyen. Tutkimukseen vastasi tuhat 18–64-vuotiasta kuluttajaa kustakin maasta. Vastaajien otanta edustaa kunkin maan väestöä ikänsä, sukupuolensa, asuinpaikkansa ja tulotasonsa mukaan.

Swappiesta

Swappie on johtava kunnostettuja älypuhelimia myyvä verkkokauppa. Sen missio on antaa ihmisille tapa uusia puhelimensa niin, että ne ovat korkealaatuisia, edullisia ja ympäristöystävällisiä. Swappie toimii tällä hetkellä 15 Euroopan maassa. Yhtiö kasvoi vahvasti vuonna 2020, jolloin sen myynti oli 110 miljoonaa dollaria (97 miljoonaa euroa). Elokuussa 2016 perustettu Swappie on kasvanut nopeasti yhdeksi nopeimmin kasvavista ja innovatiivisimmista yrityksistä Euroopassa. Swappielaisia on jo yli 1200, ja yhtiö on kerännyt sijoittajilta tähän mennessä 171 miljoonaa dollaria (149 miljoonaa euroa). Lisätietoa: https://swappie.com/fi/