Marja Sänkiaho 7.7.2022 17:11

Miten vastuullisuus näkyy visuaalisessa viestinnässä?

Vastuullisuusviestintä ja todelliset teot sen takana luovat oman osansa yrityksen identiteetistä ja brändistä. Työssäni pohdin, miten otan huomioon vastuullisuuden visuaalisessa suunnittelussa ja luon vastuullista kuvallista viestintää.

Vastuullisuus on laaja käsite. Se on yhtä aikaa yksilön, yhteisöjen ja yhteiskuntien moraalista vastuuta toimia oikein silloinkin, kun kukaan ei sitä näe. Mielestäni yritysten ja organisaatioiden vastuullisuustyö on oikeassa paikassa silloin, kun se on strategisen suunnittelun sekä arkisten työn ja valintojen tekemisen ohjenuora.

Vastuullisuus

Graafisen suunnittelun tuotteissa helppo esimerkki vastuullisuudesta on ekologisten valintojen pohdinta. Voimme miettiä miten ja missä suunnittelemaamme tuotetta käytetään, jotta voimme valita vaikuttavuudeltaan parhaimman ja ekologisesti kestävimmän välineen viestillemme. Tarvitseeko meidän esimerkiksi käyttää paperia vai voisimmeko jakaa saman tiedon digitaalisessa muodossa?

Mikäli emme voi välttää paperin käyttöä, voimme valita ekologisesti kestävämpiä paperivaihtoehtoja ja painomusteita. Suunnittelutyöhön käytetyt työvälineet kannattaa valita harkiten ja niistä kannattaa pitää huolta, jotta niiden elinkaari olisi mahdollisimman pitkä. Eettisesti kestävillä laitevalinnoilla ja niiden hyvällä huolenpidolla vähennämme elektroniikkajätteen määrää ja turhaa tuotantoa.

Saavutettavuus tehdään usein visuaalisuudella

Digitaalisissa kanavissa vastuullisuus näyttäytyy usein saavutettavuutena ja käytettävyytenä. Nämä kulkevat käsi kädessä, sillä saavutettavuudella tulemme tuottaneeksi palveluita, jotka parantavat myös käytettävyyttä.

Minulle käytettävyys on merkittävä osa visuaalista suunnittelua. Graafisten elementtien koolla, väreillä, sijoittelulla ja loogisella järjestyksellä pystymme ohjaamaan käyttäjää oikeaan suuntaan ja kiinnittämään huomiota ydinviesteihin. Visuaalisuus ohjaa huomiotamme ja sitä, miten ymmärrämme asiat ja millainen käyttökokemus meille syntyy.

Visuaalinen suunnittelu ei ole pelkästään kauniin tekemistä, vaan se ottaa myös huomioon kohderyhmän tarpeet ja käytettävyyden. Esimerkiksi heikkokuuloisia tai puhuttua vierasta kieltä heikosti ymmärtäviä voimme auttaa videoiden tekstityksillä. Vastuullinen graafinen suunnittelu palvelee erilaisia käyttäjiä tasavertaisesti ja edistää yhdenvertaisuutta.

Kuva kertoo arvomaailmasta

Vastuulliset kuvavalinnat ottavat huomioon yhteiskuntamme monimuotoisuuden ja tasa-arvon. Saatamme käyttää kuvastossa vain valtaväestöä kuvaavia kuvia, koska meillä on epävarmuutta vähemmistöjen edustajien kuvien käyttämisestä. Ja jos käytämme, osaammeko näyttää vähemmistöjen kuvia ilman, että niistä syntyy stereotypioita ruokkivia mielikuvia. Kuvavalintojen tekemisen tueksi tarvitsemme taustatietoa yllättävänkin monesta aihealueesta. Tämä tieto kertyy kokemuksesta ja kollegoiden tuesta ja tiedoista.

Kuvaa valitessa huomio pitää kiinnittää teknisten ja valokuvauksellisten ansioiden lisäksi myös kuvan välittämiin metaviesteihin. Kuvat viestittävät yritysten ja organisaatioiden arvomaailmoista sekä luovat mielikuvia, joihin voi samaistua, mutta pahimmillaan ne voivat myös herättää paheksuntaa.

Eettisistä kuvavalinnoista pidän mainiona esimerkkinä IKEAn päätöstä jo parin vuoden takaa olla käyttämättä lyhytkuonoisten eläinten kuvia mainoskuvissaan. Kuvavalintojen apuna kannattaa hyödyntää SEY:n julkaisemaa opasta eläinkuvien käytöstä markkinointi- ja viestintäalan ammattilaisille.

Vastuullisuus on sisäänrakennettu kilpailuetu

Asiakkaat edellyttävät yrityksiltä lakien ja normien noudattamisen lisäksi laajempaa vastuullisuutta valitessaan yhteistyökumppaneitaan. Siksi yritysten kannattaa viestiä vastuullisuudestaan ulospäin ja saattaa omat toimintatapansa sidosryhmiensä tietoisuuteen.

Vastuullisuudesta viestittäessä tulee ottaa huomioon todelliset vastuullisuusteot ja pitkäjänteisyys, eikä vain toteuttaa lyhyen aikavälin kampanjoita, joiden vaikutusta liiketoimintaan voi olla haastavaa nähdä.

Vastuullinen viestintä- ja markkinointitoimisto auttaa asiakkaitaan toteuttamaan kauaskantoisia ja merkityksellisiä konsepteja, joilla rakennetaan yrityksen mainetta ja kasvatetaan kilpailukykyä siten, että vastuullisuus on sisäänrakennettua todellisuutta ja näkyvä visuaalinenkin kilpailuetu.

Jokaisella meistä on mahdollisuus tehdä pieniä tai suuria vastuullisuusvalintoja työssään. Omilla valinnoillamme ja teoillamme vaikutamme siihen, millainen tulevaisuus meillä kaikilla on edessämme ja millaiset mahdollisuudet hyvään elämän tarjoamme tuleville sukupolville.  

Pysy kuulolla Netprofilen tuoreimmista uutisista ja tilaa uutiskirjeemme