Sofia Väänänen 30.8.2021 16:23

Maaliviiva häämöttää – miltä näytti kesäharjoittelu Netprofilella ja mitkä opit jäivät matkaan?

Aloitin Netprofilella viestinnän harjoittelijana toukokuun alussa. Nyt neljän mahtavan ja oppimisentäyteisen kuukauden jälkeen harjoittelu on tulossa päätökseensä. Mitä olen harjoittelun aikana oppinut ja millaiset eväät olen saanut jatkoa varten? 

Ennen harjoitteluani minulla ei juurikaan ollut ennakkokäsitystä siitä, millaista on työ viestintätoimistossa. Yksi asettamistani tavoitteista harjoittelulle olikin se, että oppisin hahmottamaan viestintätoimiston toimintamallit ja sen, miten erilaisia markkinointiviestinnän toimeksiantoja lähdetään työstämään.

Tietysti halusin myös saada kokemusta viestintätoimistossa työskentelystä ihan senkin puolesta, että saisin kirkkaamman käsityksen siitä, mitä todella haluan tulevaisuudessa tehdä. Toiveikkaasti voin kertoa, että uskon löytäneeni oman paikkani viestinnän kentältä!

Harjoittelijan pääsääntöiset työtehtävät

Olin Netprofilen ensimmäinen kesäharjoittelija ja tekemistä löytyikin hyvin myös kesäkaudella. Työtehtäväni olivat monipuoliset ja jokainen päivä omalla tavallaan erilainen. Harjoittelijana vastuutehtäviini kuuluivat:

  • Netprofilen sosiaalisen median ylläpito ja sisältöjen tuottaminen.
  • Blogien taitto ja julkaisu. 

  • Blogien maksettu mainonta eri sosiaalisen median kanavissa.  

  • Verkkosivujen ylläpito. 

  • Kesäkuukausien uutiskirje. 


Pääsääntöisten työtehtävieni ohella olin mukana monissa asiakkuusprojekteissa, joissa opin itse toimeksiantojen toteuttamisesta, mutta myös siitä, miten erilaisia asiakkuuksia hoidetaan sekä millaisia viestinnällisiä ja markkinoinnillisia tarpeita asiakkailla on. Lisäksi tein tuttavuutta someanalytiikan ja vaikuttajamarkkinoinnin ihmeelliseen maailmaan.

Kirsikkana kakun päällä perehdyimme edellisen harjoittelijamme Aleksin kanssa digiviestinnän saavutettavuuteen ja pidimme siitä tiimillemme koulutuksen Netprofile Akatemiassa!

Työskentely teknologia-alan viestintätoimistossa

Netprofilella työtehtävät luonnollisesti nivoutuivat usein tavalla tai toisella teknologiaan. Teknologian parissa työskentely oli itselleni mielekästä, sillä oli helpompaa syventyä yhteen kantavaan teemaan ja suunnitella sisällöt sen ympärille.

Olen oppinut mielettömän paljon taitoja, joita tulen varmasti hyödyntämään tulevaisuudessa. Journalismin opinnot antoivat harjoittelulle hyvän pohjan, joskin neljän kuukauden aikana olen oppinut paljon asioita, joita opinnoissa ei käsitellä. Harjoittelun aikana pääsin myös kehittämään itseohjautuvuutta, organisointitaitoja ja luovuutta.

Edellisissä harjoitteluissani olen saanut hyvää kokemusta sisäisestä viestinnästä ja B2C-markkinoinnista. Nyt työtehtävät koostuivat pitkälti B2B-viestinnästä ja -markkinoinnista, jonka tuoma vaihtelu ja monipuolisuus rikastuttivat työtä. Asiakkaille sisältöjä tehdessä tuli pystyä asennoitumaan heidän erityisosaamiseensa ja tapaan viestiä asioista, joka jokaisella on tietysti erilainen.

Uudet tuulet puhaltavat

Työ Netprofilella ei kuitenkaan suinkaan lopu tähän, sillä jatkan digitiimimme riveissä syyskuusta alkaen projektikoordinaattorina. Mielenkiintoisia juttuja on siis tulossa ja opinahjo jatkuu. Olen ylpeä ja iloinen, että saan jatkaa työskentelyä meidän taidokkaiden ja upeiden tiimiläisten kanssa, sillä työnteosta on tehnyt viimeisten kuukausien aikana parasta juuri meidän tyypit. Innolla odotan, mitä seuraavat kuukaudet tuovat tullessaan!

Kiinnostaisiko sinuakin harjoittelu Netprofilella? Lue edellisen harjoittelijamme Aleksin harkkakokemuksesta!