Sanelma Helkearo 13.7.2020 15:52

Kuuntelemalla kaikki asettuu paikalleen

Kuunteleminen – sen pitäisi olla kaikille tervein korvin varustetuille helppo homma. Surkeaa kyllä, näin ei ole. Moni meistä kamppailee oppiakseen hyväksi kuuntelijaksi.

Toimivat korvat eivät ole hyvä kuuntelemisen tae siksi, että kuuleminen ja kuunteleminen ovat kaksi eri asiaa. Me kuulemme asioita suuremmin ponnistelematta, mutta aktiivinen kuunteleminen on vaikea taito, joka vaatii intensiivistä keskittymistä ja toisen ihmisen kokonaisvaltaista huomioimista. Onneksi se on kuitenkin opittavissa.

Kuuntele ymmärtääksesi ja oppiaksesi

Tunnetuimman jaottelun kuuntelun eri tasoista lienee tehnyt Paul Burns (Psychology of Mind, Rapport 2001), joka on esittänyt kuusi eri kuuntelun tasoa:

1. Ei kuuntele – Kuulija on paikalla, mutta hänen ajatuksensa ovat muualla

2. Kuuntelee vastatakseen – Kuulija kuuntelee puhetta, mutta vain päästäkseen itse vastaamaan

3. Kuuntelee arvioidakseen – Kuulija kuuntelee puhetta, mutta vain arvioidakseen, mikä siinä on oikein ja mikä väärin

4. Kuuntelee jatkaakseen – Kuulija kuuntelee, mutta hänen tavoitteenaan on soveltaa kuulemaansa johonkin minkä hän jo itse tietää

5. Kuuntelee ymmärtääkseen – Kuulija kuuntelee, mutta koska hän haluaa aktiivisesti ymmärtää kuulemansa, hänen on vaikea kuunnella rentoutuneesti

6. Kuuntelee oppiakseen – Kuulija kuuntelee, mutta ei yritä heti ymmärtää kaikkea, vaan antautuu kuulemalleen pyrkimättä heti muodostamaan selvää mielikuvaa toisen tarkoituksesta tai omasta suhtautumisesta aiheeseen

Koska kukaan ei jaksa olla aina aktiivinen kuuntelija, kaikki kuuntelun tasot ovat väistämättä jokaisella joskus käytössä.

Kolme alinta tasoa edustavat itsekästä ja kehnoa kuuntelemista, josta tulisi yrittää päästä eroon. Kolme ylintä tasoa puolestaan ovat aitoa kiinnostusta osoittavaa hyvää kuuntelemista, jonka lisäämiseen kannattaa panostaa.

Eliminoi kuuntelemista häiritsevät tekijät

Ian McWhinney, Kanadassa uransa tehnyt englantilainen lääkäri ja perhelääketieteen kehittäjä, puhui aktiivisen kuuntelemisen puolesta. Hän muistutti, että vaikka kuunteleminen on taito, jonka voi oppia, se ei rakennu aiemman osaamisen varaan.

Sen sijaan hyväksi kuuntelijaksi tullaan poistamalla häiritseviä tekijöitä. Kuuntelemista häiritsee esimerkiksi ennakkokäsitykset ja omat pelot siitä, miten reagoimme kuulemaamme.

Meille viestinnän ammattilaisille kuunteleminen on elinehto. Päästäksemme aitoon vuorovaikutukseen ja tullaksemme kuulluksi, on meidän ensin kuunneltava niitä, joille haluamme viestiä.

Me olemmekin melko hyviä kuuntelijoita: tavoitteenamme on aina ymmärtää ja soveltaa kuulemaamme. Kuuntelemisen ylin taso, joka edellyttää kokonaisvaltaisempaa ennakkokäsitysten eliminointia, rohkeutta ja avointa mieltä, jää kuitenkin usein vielä saavuttamatta. Siinä niin minulla kuin monella muullakin on vielä opettelemista.

”Jos vain oppisimme kuuntelemaan, kaikki muukin asettuisi paikalleen.” – Ian McWhinney

 

Ota yhteyttä ja kerro, millaisia viestinnällisiä haasteita sinulla on. Me kuuntelemme, opimme, ymmärrämme ja autamme!

OTA YHTEYTTÄ