Pauliina Ihalainen 2.12.2021 16:01

Kaikki mittarit eivät ole relevantteja – miten mittaat menestystä somessa?

Somemainonta ei ole vain kampanjoiden rakentamista ja kohderyhmien tavoittamista edullisilla klikkihinnoilla. Tärkeintä on kampanjoista saatujen tulosten mittaaminen ja niistä tehdyt johtopäätökset jatkojalostamista varten. 

Mitä sitten kannattaa mitata? Se riippuu toki kampanjan tavoitteista. Jos tavoitteena on saada lisää seuraajia Twitter-tilille, kannattaa mittaamisessa seurata ainakin seuraajamäärän kasvua. Jos tavoitteena on saada yleisö klikkaamaan mainosta ja siirtymään verkkosivuille lukemaan blogia, tällöin kannattaa keskittyä klikkien mittareihin. 

Somekanavien mainostyökaluista ja erillisistä seurantatyökaluista saa todella paljon dataa ja mittareita löytyy niin videon loppuun katselijoiden mittaamisesta mainosten kokonaisnäyttömääriin. 

 

Mitkä mittarit ovat relevantteja? 

Mitään oikeaa vastausta ei ole siihen, mikä mittari on paras. Tässä kohtaa suosittelen muistuttelemaan mieleen kampanjan tavoitteet, jotka auttavat valitsemaan fiksuimmat mittarit kyseisen kampanjan tulosten mittaamiseen. Keräsin tähän muutamia yleisimmin käytettyjä mittareita. 

Näyttökerrat (Impressions) 

Kuinka monta kertaa mainos on kokonaisuudessaan näkynyt käyttäjien näytöillä. Tähän lasketaan kaikki näyttökerrat, eli jos sama käyttäjä näkee mainoksen kolmesti, lasketaan näyttökerroiksi kolme. 

Tuhannen näyttökerran hinta (CPM) 

CPM on hyvä mittari tavoittavuudelle. Se kertoo mainoksen hinnan per 1000 näyttökertaa. Hyvä CPM riippuu kanavasta ja tavoitellusta kohderyhmästä. 

Tavoittavuus, näkyvyys (Reach) 

Mainoksen tavoittaneiden käyttäjien lukumäärä. Tavoittavuuteen ei siis sisälly mainoksen näkyminen useampaan kertaan samalle käyttäjälle, kuten mainoksen näyttökerroissa. 

Sitoutuneisuus (Engagement) 

Sitoutuneisuus kertoo, kuinka paljon julkaisusi nähneet käyttäjät ovat siihen sitoutuneet eli kommentoineet, reagoineet, tykänneet tai jakaneet.  

Klikkiprosentti (CTR)  

CTR kertoo, kuinka suuri prosenttiosuus mainoksen nähneistä on klikannut mainostasi suhteutettuna mainosta katselevien käyttäjien kokonaismäärään.  

Klikkihinta (CPC) 

Klikkihinta tarkoittaa yhden klikkauksen hintaa, jonka maksat jokaisesta mainoksen klikkauksesta.  

 

Brändikampanjalla halutaan näkyvyyttä – mitä mitata somessa? 

Taktisten somekampanjoiden ohella on hyvä myös miettiä, millaisena yritys näyttäytyy. Näin myös somen kautta tavoitetaan laajempaa yleisöä, kun klikkaajien lisäksi kohdeyleisönä ovat ne, jotka mieluummin selaavat somefeedejä kuin klikkailevat linkkejä. 

Tunnettuutta ja tietoisuutta voi mitata monellakin eri tavalla. Brändikampanja, jossa tavoitteena on näkyvyys, hyvä tapa mitata on ainakin mainoksen tavoittaneiden lukumäärä (reach). Mainosnäytöt (impressions) kertovat myös kiinnostavaa dataa mainoksen näyttöjen kokonaismäärästä.  

Klikkihintaa tai klikkiprosenttia ei tässä kohtaa kannata kovinkaan vilkuilla, koska tavoitteena on pikemminkin saada mainos kohderyhmälle näkyviin, eikä niinkään saada klikkaamaan eteenpäin. Tuhannen näyttökerran hinta (CPM) onkin brändikampanjassa sopiva mittari, sillä se säilyy vertailukelpoisena ajan kuluessa. 

 

Analytiikka on moninaista, tarkastele myös muita mittareita  

Somekanavien ja verkkosivujen seurantatyökalujen analytiikassa on myös lähtökohtaisesti heittoja keskenään. Esimerkiksi Google Analyticsin verkkosivuille ohjautunut liikenne ei useinkaan aivan täsmää sosiaalisen median lukujen kanssa. Tämä selittyy sillä, että sosiaalisen median kanavissa mukaan lasketaan erilaiset vahingossa tehdyt klikkaukset, jotka eivät ehdi rekisteröityä sivuvierailuiksi Google Analyticsin puolella. 

Laadullista mittaamista ei pidä myöskään unohtaa, eikä verkkosivuanalytiikan tunnuslukuja. Esimerkiksi rekrymarkkinointia tehdessä olennaista on saatujen hakemusten määrän lisäksi myös niiden laatu.  

 

Jos somekampanjoiden analytiikka ja mittarit aiheuttavat harmaita hiuksia, älä jää asian kanssa yksin. Ota yhteyttä niin mietitään yhdessä, miten yrityksenne somea voisimme kehittää!