Sanelma Helkearo 31.1.2020 12:27

Hyvin fasilitoitu on puoliksi tehty

kelly-sikkema-qaFKsIMv01Y-unsplash-1

En ole kutsumusihminen, mutta jos minun pitäisi nimetä yksi asia, joka eniten ohjaa tekemisiäni, se olisi toiset ihmiset ja heidän auttamisensa. Koska saan kicksejä siitä, että pystyn helpottamaan muiden oloa, olen hurahtanut myös fasilitointiin.

Usein kuulee sanottavan, että vaikeuksien kautta päästään voittoon. Sanonnassa on vissi perä, mutta se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö vaikeuksien keskellä kamppaillessa voisi yrittää helpottaa tilannetta. Päinvastoin, jos olemme valmiita ottamaan vastaan apua tilanteemme helpottamiseksi, vapautamme voimavaroja olennaisempien kysymysten pohdintaan.

Fasilitoinnissa on kyse juuri tästä, tilanteen helpottamisesta.

Fasilitoida on verbi, joka juontaa juurensa latinaan. Suomeksi facilitare tarkoitta helpottamista, asioiden muuttamista helpommaksi. Yleisen helpottamisen lisäksi fasilitoinnilla tarkoitetaan tiettyjä metodeja ja ajattelutapaa, joiden avulla esimerkiksi päätöksentekoa voidaan helpottaa ja ihmisiä sitouttaa tehtyihin päätöksiin.

 

Fasilitointi antaa tilaa kuuntelemiselle ja kuulluksi tulemiselle

Tavallisesti lähtökohta on, että ryhmä ihmisiä on enemmän tai vähemmän eri linjoilla käsiteltävänä olevassa aiheessa. Fasilitoinnin avulla heidät saadaan tuomaan ideansa esiin ja fokusoimaan niitä yhteiseen suuntaan.

 

Selkeytta fasilitoimalla

 

Hyvin fasilitoidussa tilaisuudessa kaikki osanottajat kuuntelevat muita ja tulevat kuulluksi itse. He arvioivat muiden mielipiteitä ja ajatuksia suhteessa omiinsa. Samalla he oppivat, oivaltavat ja hakevat itse aktiivisesti muutosta löytääkseen yhteisen suunnan.

Fasilitoinnin tavoitteena on osallistaa ryhmän jäseniä, sillä mitä osallistavampi päätöksenteko- tai ideointiprosessi on, sitä paremmin ryhmä sitoutuu syntyneeseen lopputulokseen.

Fasilitoitua tilaisuutta ei tule kuitenkaan järjestää vain jonkin ihmisryhmän kuulemiseksi, ellei tarkoituksena ole myös toimia yhdessä syntyneen linjauksen mukaisesti. Työpajaan tulee kutsua mukaan vai ne, joilla on oikeasti mahdollisuus vaikuttaa. Jos käsiteltävästä asiasta on todellisuudessa päätetty jo, fasilitoitua työpajaa ei kannata järjestää ollenkaan.

Viestintäkonsulttina minun tehtäväni on auttaa asiakkaita mitä moninaisimmissa haastavissa tilanteissa. Saatamme pohtia yhdessä esimerkiksi sitä, millaisin viestinnällisin keinoin strategisia tavoitteita voisi parhaiten tukea tai millaisin viestein ja sisällöin kohderyhmiä kannattaisi lähestyä.

Fasilitoitu työpaja on oiva tapa pohtia myös näitä aiheita. Kertokaa siis meille, millaisia kimurantteja aiheita teillä on käsiteltävänänne. Netprofile on olemassa nimenomaan helpottaakseen teidän elämäänne!

OTA YHTEYTTÄ

Kuva: Kelly Sikkema on Unsplash